Establishment in Asomata

  1. Nilfisk Service
    Athanasiou Diakou, Asomata 591 32, Greece

  2. Kydonakis-Lampridis L.D.F
    Athanasiou Diakou, Asomata 591 32, Greece