Route in Marathopoli

 1. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 2. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 3. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Trifillia 243 00, Greece

 4. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 5. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 6. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 7. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 8. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Trifillia 243 00, Greece

 9. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 10. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 11. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Trifillia 243 00, Greece

 12. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 13. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 14. Eparchiaki Odos Filiatron-Korifasiou
  Epar.Od. Filiatron-Korifasiou, Marathopoli 244 00, Greece

 15. Eparchiaki Odos Gargalianon
  Epar.Od. Gargalianon, Trifillia 244 00, Greece

 16. Eparchiaki Odos Gargalianon
  Epar.Od. Gargalianon, Marathopoli 244 00, Greece

 17. Eparchiaki Odos Gargalianon
  Epar.Od. Gargalianon, Marathopoli 244 00, Greece

 18. Eparchiaki Odos Gargalianon
  Epar.Od. Gargalianon, Trifillia 244 00, Greece

 19. Eparchiaki Odos Gargalianon
  Epar.Od. Gargalianon, Trifillia 244 00, Greece

 20. Eparchiaki Odos Gargalianon
  Epar.Od. Gargalianon, Trifillia 244 00, Greece

 21. Eparchiaki Odos Gargalianon
  Epar.Od. Gargalianon, Trifillia 244 00, Greece

 22. Eparchiaki Odos Gargalianon
  Epar.Od. Gargalianon, Trifillia 244 00, Greece

 23. Eparchiaki Odos Kiparissias-Chora
  Epar.Od. Kiparissias-Chora, Trifillia 246 00, Greece

 24. Eparchiaki Odos Kiparissias-Chora
  Epar.Od. Kiparissias-Chora, Trifillia 246 00, Greece

 25. Eparchiaki Odos Kiparissias-Chora
  Epar.Od. Kiparissias-Chora, Trifillia 244 00, Greece

 26. Eparchiaki Odos Kiparissias-Chora
  Epar.Od. Kiparissias-Chora, Trifillia 246 00, Greece

 27. Eparchiaki Odos Kiparissias-Chora
  Epar.Od. Kiparissias-Chora, Trifillia 246 00, Greece

 28. Eparchiaki Odos Kiparissias-Chora
  Epar.Od. Kiparissias-Chora, Trifillia 244 00, Greece

 29. Eparchiaki Odos Kiparissias-Chora
  Epar.Od. Kiparissias-Chora, Trifillia 246 00, Greece

 30. Eparchiaki Odos Kiparissias-Chora
  Epar.Od. Kiparissias-Chora, Trifillia 244 00, Greece